Hierdie blad vertoon video uitknipsels van tonele kort na die ontploffing van 'n kleefmyn by Standerd Bank in Roodepoort op 3 Junie 1988.

Foto's 11 - 15

Besoeke sedert 13 Augustus 2009